Slo­ven­ské ženy sú nie­len krásne, ale aj vkusné! Mi­lu­jeme stre­ets­tyle! Je po­hodlný, no zato štý­lový. Pri­ná­šame ti je­senné out­fity zo slo­ven­ských ulíc, ktoré do­ka­zujú, že slo­ven­ské ženy sa ve­dia po­hodlne, no štý­lovo ob­liecť!

Po­šli nám svoj ob­ľú­bený je­senný out­fit 🙂

Ta­tiana 😍🙏🏻 @ta­tiana.hu­sa­rova je #som­fas­hi­onista

A post sha­red by 📌ta­guj #som­fas­hi­onista (@som_fas­hi­onista) on

Kika 💥🔥#somt­rendy📌 @som_fas­hi­onista

A post sha­red by 📌ta­guj #somt­rendy 📌 (@som_trendy) on

https://www.ins­ta­gram.com/p/Ba­reLFfHjli/?ta­ken-at=213266865

🍂 Fall out­fits are my fa­ves 🍃 #da­y­byme

A post sha­red by B I A N C A ® (@ban­ny­all) on

https://www.ins­ta­gram.com/p/Ba97Zf­PAvk3/?tag­ged=bra­ti­slava

👻

A post sha­red by Ve­ro­nika Va­ňová (@ver­ca­va­nova) on

Komentáre