Konečne som stratila záujem o nás dvoch. Toto je konečne ten stav, kedy som pochopila, že to nebolo tom, že sme boli zaneprázdnení, že sme boli zmätení alebo vystrašení z nových vecí a lásky.

Nebola to len zámienka na to, aby sme netrávili čas spolu? Nebolo to celé len o tom? Že sme sa k sebe nehodili a neľúbili sme sa. Všetko to bolo iba o zvyku a o pohodlnosti.