stocksy.com

Ak si chcete vyrysovať svoje brušné svalstvo, vyskúšajte nasledujúce cviky, ktoré sú zamerané špeciálne na získanie plochého bruška. 

Čo budete potrebovať: 2-4 kilovú činku (podľa vami zvolenej obtiažnosti). Ak nemáte doma činku, naplňte si napríklad 2 litrovú fľašu vodou.

Čo bude vašou úlohou: Každý cvik budete robiť 1 minútu v kuse a medzi každým cvikom budete skákať cez švihadlo  1 minútu. Ak nemáte doma švihadlo, skáčte s imaginárnym švihadlom, alebo behajte na mieste.

Začíname 1 minútovým skákaním cez švihadlo, pre rozohriatie organizmu.

Pri každom cviku by ste mali cítiť a posilňovať brušné svalstvo, tak viete, že cvik robíte správne.

Počet sérií: 2 série

Celkový čas: 20 minút

ZAČÍNAME:

SEKANIE DREVA

Chytíme činku do oboch rúk, spravíme podrep. Činku dáme k ľavému kolenu a následne ju dvihneme nad hlavu do pravej strany. Nádych s činkou dole, výdych s činkou hore.

SEKANIE DREVA popsugar.com

Robíme 30 sekúnd na každú stranu.

SIDE BAND SO ZÁVAŽÍM

Uchopíme činku a držíme je nad hlavou. Robíme úklony do strán, pričom dbáme na to, aby sme mali spevnené brušné svalstvo.

SIDE BAND popsugar.com

KICK CRUNCH VÝKOPY

S výdychom dvíhame ľavú nohu pred seba a dotkneme sa špičky pravou rukou. Opakujeme to isté s pravou nohou a ľavou rukou.

VYKOPY popsugar.com

ROTAČKY ROTATE ROW

Stojíme v miernom podrepe, závažie držíme v pravej ruke a ľavou rukou sa podopierame o koleno. Otáčame sa vrchnou časťou tela doprava, pričom dvíhame lakeť dohora.

Opakujeme 30 sekúnd na každú stranu.

ROTACKY popsugar.com

SVÄTOŽIARA OVERHEAD CIRCLE

Stojíme mierne rozkročmo a závažie držíme v oboch rukách nad hlavou. Činkou opisujeme vo vzduchu kruh, akoby svätožiaru.

Začíname v smere hodinových ručičiek a po 30 sekundách opisujeme kruh proti smeru hodinových ručičiek.

SVATOZIARA popsugar.com

Teraz si spravte 1 minútovú prestávku a následne zopakujte celý okruh ešte raz.

 

Ak by vám náhodou nestačil workout, ktorý som pripravila, prinášam vám ešte tento skvelý 10 minútový video workout.

Toto sa oplatí čítať

Viac z kategórieFitness