Možno Vic­to­ria nemá už 20, no pre nás je do­ko­na­lou in­špi­rá­ciou mi­ni­ma­lis­tic­kého štýlu či už cez letné ho­rúce dni, alebo v po­riad­nej zime. Ne­chaj sa i ty in­špi­ro­vať mód­nou iko­nou sú­čast­nosti.

Won­der­ful day ce­leb­ra­ting with my be­au­ti­ful fa­mily x #Buc­kin­gham­Pa­lace #OBE 🇬🇧 VB

A post sha­red by Vic­to­ria Beck­ham (@vic­to­ria­beck­ham) on

#Wo­ol­markP­rize x VB @the­wo­ol­mark­com­pany

A post sha­red by Vic­to­ria Beck­ham (@vic­to­ria­beck­ham) on

So proud of @Eva­lon­go­ria x #glo­bal­gift­gala @unaidsg­lo­bal X We­a­ring #vic­to­ria­beck­ham VB­Do­verst VB­Hong­kong x vb

A post sha­red by Vic­to­ria Beck­ham (@vic­to­ria­beck­ham) on

Thank u to my team for all their hard work on to­da­y's show! x vb #dre­am­team #VBSS17 #NYFW

A post sha­red by Vic­to­ria Beck­ham (@vic­to­ria­beck­ham) on

👑 #Vic­to­ria­Beck­ham #LAX (July 31, 2016)

A post sha­red by Vic­to­ria Beck­ham France (@vic­to­riabf­rance) on

Komentáre