Fes­ti­val s je­di­neč­nou at­mo­sfé­rou tento rok opäť ne­s­kla­mal. 8. roč­ník nášho ob­ľú­be­ného fes­ti­valu Grape sa nie­sol v téme: KMEŇ. Ne­chý­bali teda pierka, etno vzory, dlhé sukne či po­ma­ľo­vané tváre.

Vy­brala som pre teba out­fity, ktoré naj­lep­šie vy­sti­ho­vali celú at­mo­sféru fes­ti­valu a túto tému spl­nili podľa mňa na 100%. 😉

Čo po­vieš?

Moja fes­ti­va­lová diva už navždy ! ❤️ #grape2017

A post sha­red by Na­tá­lia Ky­se­li­cová (@na­ta­lia­ky­se­li­cova) on

❤️ #chill na #gra­pe­fes­ti­val #2017 #fe­e­lings #top #me­mo­ries #th­ro­wback

A post sha­red by Si­mona Po­la­ko­vi­čová (@si­mo­ni­tass) on

Grape 2017 🍇 #grape2017 #sum­mer #ne­nig­ra­pe­a­kog­rep

A post sha­red by Ta­mara Ko­vá­čová (@ta­ma­ra­ko­va­cova) on

Thank you 🖤🍇 #gra­pe­fes­ti­val #tri­bal #ma­ke­upart #dro­gy­vo­výp­re­daji #ava­tar384728274x 🙃

A post sha­red by ⚓️Mer­ma­zing⚓️ (@lu­ci­gersi) on

#grape2017 #fes­ti­val­look #nod­ram #to­day #in­dian #na­ti­ves­pi­rit #ootd #bitch

A post sha­red by Adam Kr. (@za­fa­rano) on

Komentáre