Závisť

Prečo stále chceme to, čo nemáme?

Brunety chcú byť blondínami, chudé chcú pribrať, silnejšie zase zhodiť. Túžime po dome, aký má naša bývala spolužiačka, po kabelke, ktorú si kúpila kolegyňa, po...