world

Je svet, v ktorom žijeme zlý?

Je storočie, v ktorom žijeme horšie ako tie predtým? Klameme, kradneme a podvádzame viac? Panuje  medzi nami viac závisti? Svet je taký, akým ho robíme my, ľ...

Nezanevri na lásku

Nezanevri na lásku, len kvôli pár idiotom, ktorý ti skrížili cestu v živote. Nezanevri na ňu, pretože láska je tá najlepšia vec v živote.  Pretože láska prináša...