vztahy

Dovoľ mu ľúbiť ťa

Neboj sa. Dovoľ mu, aby ťa ľúbil.  "Toľko našich častí zničíme, len aby sme sa rýchlejšie uzdravili, že v tridsiatke sme emocionálne na dne a dokážeme ponúknuť...