trouble

Nevypovedaná spoveď

Slová pre teba. Tebe, ktorý sa na mňa začal pozerať inak. Tebe, na ktorom som si začala všímať , že som objektom tvojej pozornosti. Začali sme od zlého ko...