priority

Týmto si ma (ne)získaš

Máme v génoch neustále riešiť medziľudské vzťahy. Ten, ktorý hovorí, že je mu to jedno, či dokonca, že sú mu ukradnuté... Klame. Človek, je tvor spoločenský. Vš...