people

Iba buďme

Sme deti 21. storočia. Žijeme na Slovensku, ktoré sídli v strede Európy. V porovnaní s inými štátmi je naša kultúra známa rodovou rovnosťou, máme vyspelé školst...

Nesnaž sa zapôsobiť na iných

Môžeš sa snažiť ako chceš. Ľudia ťa nikdy nebudú chápať. Budeš bez energie a chuti žiť. Vždy si budú myslieť, že robíš jednu hlúposť za druhou. Ale ty len žiješ...