odkaz

Odkaz tvojmu budúcemu ja

Ahoj drahá! Viem že budúcnosť je ešte vzdialená na míle ale dovoľ mi, zanechať ti tu pár slov. Aj keď sa budeš cítiť párkrát zlomená, či zranená, hrdo vstaň!...