make yourself happy

Na dobré sa oplatí počkať

Možno si niekoho nového už veľmi dlho nespoznala a chýba ti to. Chceš znovu pocítiť, aké to je vzájomne sa s niekým spoznávať. Chceš hltať každé a jedno slovo, ...