lifestory

Je svet, v ktorom žijeme zlý?

Je storočie, v ktorom žijeme horšie ako tie predtým? Klameme, kradneme a podvádzame viac? Panuje  medzi nami viac závisti? Svet je taký, akým ho robíme my, ľ...