life story

List bratovi

Nepamätám si deň, keď som ťa prvýkrát uvidela, pretože som bola ešte príliš malá, no viem, že už vtedy som ťa mala moc rada. Vždy si mi vedel vyčariť na tvári ú...

Zamysli sa

Albert vstával každé ráno ešte za tmy. Umyl sa, odkrojil si kúsok chleba a ponáhľal sa na križovatku v centre mesta.Predával tam výtlačky svojich básní, ktoré s...