grandma

Starká, chýbaš mi…

Modlitba za starkú (Milan Rúfus) Matička Božia, Ty deťom dvakrát milá! Počúvaj, čo Ti teraz rozpoviem. Nechaj nám starkú. Aby mi dlho žila. Starká má pre...