girl boy

Láska nie je závislosť

Každý človek si počas svojho života prejde viacerými vzťahmi. Mnohokrát je hore a rovnako nespočetnekrát i dole. Nie je to tak len v živote ale i v láske. Bohuž...