Tá správna osoba bude chcieť, aby si bola sama sebou. Tá správna osoba bude chcieť, aby si si vážila samu seba. Tá správna osoba bude chcieť, aby si sa vnímala jeho očami. 

Ak spoznáš toho pravého, zistíš, že sa najskôr musíš zamilovať do seba a on ti to dá pocítiť. Nemôžeme sa spoliehať na druhých ľudí, aby nás istým spôsobom opravili, no tí správni ľudia nám môžu dať dôvod, aby sme sa mohli opraviť sami.

Ten správny človek bude v tebe vidieť nádherné veci, ktoré nevidíš ty sama. Ukáže ti všetky dôvody, prečo by si mala byť milovaná. Ukáže ti všetky dôvody, prečo by si mala byť hodná šťastia. Ten správny človek bude chcieť, aby si bola tou najlepšou verziou seba samej. Musíš byť len trpezlivá a niekoho takého nájsť.

Väčšina dievčat našej generácie sa uspokojí s partnermi, ktorí si nezaslúžia ich lásku a vôbec ich nepodporujú. Veľa z nás sa uspokojuje s nesprávnymi ľuďmi. Taktiež sme s tými, ktorí si nezaslúžia naše šťastie, no nejakým nepochopiteľným dôvodom to rešpektujeme.

“Mi­lo­vať a byť mi­lo­vaný pre mňa zna­mená veľa. Z týchto vecí si vždy tak tro­chu ro­bíme žarty. Ale nie je v sku­toč­nosti všetko, čo v ži­vote ro­bíme iba sna­hou byť o tro­chu viac mi­lo­vaný?” – Pred úsvi­tom

zdroj: unsplash.com

“Nie­kedy veci, ktoré si naj­viac že­láš, sa ne­stanú, a čo ne­ča­káš, sa stane. Ne­viem, nie­kedy stret­neš ti­síc ľudí a ni­jak sa ťa ne­dot­knú. Až príde je­den člo­vek a tvoj ži­vot sa navždy zmení.” – Láska a iné zá­vis­losti

Tá správna osoba bude chcieť, aby si bola sama sebou. Bude chcieť, aby si bola spokojná. Bude chcieť, aby si si splnila všetky sny a plány. Bude chcieť, aby si mu zavolala vždy, keď sa ti niečo podarilo, ale aj keď budeš mať zlý deň. Bude chcieť, aby si sa pri ňom cítila v bezpečí.

Tá správna osoba bude tá správna voľba, ktorú musíš urobiť.

Prihlasujem do newslettera...

Dostávaj najlepšie novinky z Odzadu

Prihlásením sa do newslettera súhlasíte s podmienkami ochrany súkromia.