Svetre sú ne­od­mys­li­teľ­nou sú­čas­ťou je­sene a zimy. Tento teplý a po­hodlný kus odevu je stále viac trendy a dá sa s ním vy­s­kla­dať množ­stvo out­fi­tov. Roz­hodne by ne­mal by chý­bať v šat­níku žiad­nej ženy. 

Asi na­job­ľú­be­nej­ším ty­pom sú práve over­size svetre, ktoré pô­so­bia štý­lovo a efektne. Ne­mu­síš sa ho báť no­siť ani k sukni. Po­zri si na­sle­du­júce out­fity a možno sa in­špi­ru­ješ ako kom­bi­no­vať ten tvoj. Ktorý out­fit sa ti páči naj­viac?

View this post on Ins­ta­gram

☀️Good mor­ning Swe­et­he­arts☀️ . . . . . An­ze­ige| Gu­ten Mor­gen Ihr Lie­ben! Gle­ich geht’s zum Kin­der­ge­burts­tag und he­ute Na­ch­mit­tag bin ich auch wie­der un­ter­wegs… Was steht bei Euch an? Hier ze­ige ich Euch ei­nen me­i­ner Herb­st­fa­vo­ri­ten. Der Pulli von @zoe.ona ist nicht nur rich­tig kus­che­lig u gut ve­rar­be­i­tet, son­dern war auch per­fekt für die Re­ise. Im Flie­ger kann es ja auch mal käl­ter wer­den… Habt Ihr schon ei­nen Herb­st­fa­vo­ri­ten? 💕www.sie­ben­son­nen.de 💓#knit­wear #kreta #air­port­fas­hion #air­port­life #knit #re­ise #tra­velb­log­gers #tra­velb­log­ger #blog­ger_de #va­ca­ti­on­time #re­i­sen #ca­su­als­tyle #shop­per #rosa #fas­hi­oninspo #ootd💗 #ootd­ma­ga­zine #out­fi­tinspo #airp­lane_lo­vers #ca­su­als­tyle #whi­te­ad­dict #te­nu­e­oft­he­day #lo­ok­du­jour #swe­a­ter­we­at­her #sum­mer2018🌴 #sum­mer2018☀️ #if­ly­euro­wings

A post sha­red by ⚓️ (@set­te­bello_hh) on

View this post on Ins­ta­gram

We­a­ring our Deep V-Neck Pul­lo­ver

A post sha­red by Graes Stu­dio (@gra­ess­tu­dio) on

Komentáre