Sme generácia pútnikov, oneskorencov, cestovateľov, prokrastinátorov, umelcov, sebestačných mladých ľudí, ktorí si chcú dospelosť odložiť na tak dlho, ako je to len možné.

Žijeme v dobe zmien, kde sa cez zlomené srdce stávame lepšími. Stávame sa silnejšími a stávame sa tými, ktorými chceme byť a nie tými, ktorými by sme mali byť.

Naša generácia je výnimočná v individualite. S našimi osobnosťami sme kúsok skladačky krásneho obrazu jedinečnosti, jedine ak dovolíme ostatným kúskom, aby zapadli s tými našimi.

Sme pyšní, ak sme zamilovaní a vieme, čo to znamená. Ale naozaj vieme, čo znamená milovať niekoho celým srdcom? Naozaj vieme, ako milovať?

Hovoríme, že vieme, ako milovať a hovoríme, že to robíme dobre. No odkedy sa láska tak zriedila a stala sa hmlistou? Odkedy sa láska stala formou toxických vzťahov v spolupráci argumentov nad každou maličkosťou a nedostatkom komunikačných schopností.

zdroj: photo: pexels.com