Skutočný vzťah, to sú dvaja nedokonalí ľudia, ktorí sa odmietajú jeden druhého vzdať. Skutočný vzťah je založený na úprimnosti, na dôvere a odvahe spoločne prekonávať prekážky, ktoré vôbec nie sú jednoduché. Skutočný vzťah je skúška, ktorá s nami bude po celý život a niekedy už nebudeme mať sily. Skutočný vzťah je o tom, že ste obidvaja názoru, že vo vzťahu sú dve osoby, ktoré sa musia rešpektovať.

Skutočný vzťah je o zodpovednosti, dôvere a o pokore. Je o uvedomení si chýb toho druhého, no zároveň ich rešpektovaním. Láska je o nádherných okamihoch, no i o ťažkých chvíľach, ktoré musíte spolu prekonať.

„Ty si od­po­veď na všetky moje mod­litby. Si pies­ňou, snom, po­šep­ka­ním. A ne­viem, ako som mo­hol tak dlho žiť bez teba. Mi­lu­jem ťa, Al­lie, viac ako si kedy do­ká­žeš pred­sta­viť. Vždy som ťa mi­lo­val a vždy bu­dem.” – z filmu Zá­pis­ník jed­nej lásky

zdroj: unsplash.com

Skutočný vzťah, to sú dvaja nedokonalí ľudia, ktorí sa odmietajú jeden druhého vzdať. Skutočný vzťah je niečo, na čom musíš neustále pracovať, no ak ti to stojí za to, zvládneš to. Skutočný vzťah si bude vyžadovať úsilie, čas a obetu. Je len na tebe, čo si ochotná obetovať pre to, aby ste obaja boli šťastní. Skutočný vzťah je o porozumení a podporovaní toho druhého.

Je o tom, ako sa viete vzájomne pochopiť a čo všetko si dokážete odpustiť. Je o prebdených nociach, rôznych výletoch, dlhých správach, o odlúčení a o objatiach. Ponúka ti to najkrajšie, no občas aj to najťažšie, aby mohol fungovať a aby vás mohol preveriť.

Skutočný vzťah je o dvoch ľuďoch, ktorí chcú. Nie je to iba o jednom, pretože na vzťah musíte byť dvaja. Je to o vašich pravidlách, o vašich slovách, o vašich názoroch, o dvoch odlišných osobnostiach, ktoré sa rozhodli byť spolu.

„Najväčšie víťazstvo, ktoré si človek vydobil od prírody, je láska na celý život.“ – Auguste-Marseille Barthélemy

Prihlasujem do newslettera...

Dostávaj najlepšie novinky z Odzadu

Prihlásením sa do newslettera súhlasíte s podmienkami ochrany súkromia.