Nový rok klope na dvere a v po­sledný deň tohto roka sa mnohé z nás chys­tajú na sil­ves­trov­ské párty. Pre nás, ženy, je naj­väč­šou di­le­mou práve out­fit. Na ta­kejto oslave chceme byť štý­lové a sexy zá­ro­veň. Ak si v móde od­vážna, niž­šie náj­deš 10 out­fi­tov, kto­rými sa mô­žeš tento rok in­špi­ro­vať. Na túto uda­losť sú stále naj­viac ob­ľú­bené šaty a trb­lietky či flitre. V po­dob­ných kom­bi­ná­ciách bu­deš roz­hodne hviez­dou ve­čera. Ktorý out­fit zau­jal naj­viac teba?

View this post on Ins­ta­gram

Who’s re­ady to party like it’s 1999?! 🎉🥳 Ring in the new year ✨ with me & @_lo­me­yer_ @Sno­wta­Fest Dec 30th & 31st @Ar­mo­ryMN 🥂 Swipe to see the line up! | ICYMI: 10 New Years lo­oks are on clas­syc­le­an­chic.com inc­lu­ding this $80 se­quin numba you can still get in time! ✨ Fol­low me in the @li­ke­tok­now.it app to shop this look or click the link in my bio http://li­ketk.it/2z2Tz #li­ket­kit #LTK­ho­li­da­ys­tyle #LTK­ho­li­da­y­wish­list #LTK­sa­le­a­lert #LT­Kun­der100 #LTKs­ty­le­tip #LTK­home #LTK­be­auty * * * * #mi­dwestb­log­ger #ny­eout­fit #min­ne­a­po­lisb­log­gers #af­for­dab­le­fas­hion #ny­ed­ress #ne­wy­ear­seve #ne­wy­ear­se­ved­ress #re­volve #af­for­dab­le­fas­hion #sa­me­del­man #re­vol­ve­a­roundt­he­world #mor­kie­so­fins­ta­gram #mor­kie #sil­verd­ress #se­qu­in­dress #glit­terd­ress #ne­wy­earsd­ress #ne­wy­ear­se­ve­out­fit #ne­wy­ear­sout­fit #the­ar­mory #ne­wy­ear­se­ve­party #sno­wta

A post sha­red by Emer­son (@clas­syc­le­an­chic) on

Komentáre