Fo­to­gra­fie per­fektne na­staj­lo­va­ného jedla, out­fi­tov a pózy blo­ge­riek. Ins­ta­gram kaž­dej z nás vy­zerá asi ne­jak po­dobne. Chcelo by to pri­dať aj ne­ja­kých fe­šá­kov, čo?

Nie sú to len muži, čo si radi ob­zrú pekné ženy, ktoré sa uka­zujú na in­ter­nete. Pri­znajme si slečny, aj my rady ho­díme očko na dobre vy­ze­ra­jú­ceho chlapa, či už na­živo alebo na so­ciál­nych sie­ťach. Ak si chceš obo­ha­tiť svoj ins­ta­gra­mový feed aj o ne­ja­kých fe­šá­kov, si na správ­nom mieste. Tu je 17 tých naj­ho­rú­cej­ších pro­fi­lov, ktoré mu­síš vi­dieť!

1. Nick Ba­te­man – mo­del/he­rec

🃏

A post sha­red by Nick Ba­te­man (@nick__ba­te­man) on

2. Mi­chael B. Jor­dan – he­rec

30.

A post sha­red by Mi­chael B. Jor­dan (@mi­cha­elb­jor­dan) on

3. Bro­de­rick Hun­ter – mo­del

4. Matt­hew Noszka – mo­del

Back and fe­e­ling bet­ter than ever! 💯

A post sha­red by Matt­hew Noszka (@matt­hew_noszka) on

5. Sean O’Pray – mo­del

New @mas­si­mo­dutti •📸 @mark_peck­me­zian

A post sha­red by Sean O'Pry (@se­a­nopry55) on

6. Te­rence Telle – mo­del

7. Jon Kor­ta­ja­rena – he­rec/mo­del

8. Ri­ver Vi­i­peri – mo­del/he­rec

+50 SPF. 🔥

A post sha­red by RI­VER VI­I­PERI (@ri­ver­vi­i­peri) on

9. An­dre Ha­mann – mo­del

10. Drew Hud­son – mo­del/blog­ger

Zone.

A post sha­red by Drew Hud­son (@sir_dre­whud­son) on

11. Bren­dan Fal­lis – DJ

12. Sil­viu Tolu – blog­ger/mo­del

Fri­day. Aloha. 🌴🌺🌴

A post sha­red by Sil­viu Tolu (@sil­viu­tolu) on

13. To­bias So­ren­sen – mo­del

😎 #Nyc

A post sha­red by To­bias So­ren­sen (@the­so­ren­sen) on

14. Adam Gal­lag­her – blog­ger

15. Ro­nald Epps – mo­del

16. Gar­rett Neff – mo­del

17. Jo­han­nes Hu­ebl – mo­del (a man­žel Oli­vie Pa­lermo)

 

Zdroj: har­pers­ba­zaar.com

Komentáre