unsplash.com

Buď s niekým, koho nemusíš ohurovať a premáhať sa. Buď s niekým, pri kom môžeš byť sama sebou a komu nemusíš dokazovať svoju hodnotu.

Buď s niekým, kto chce, aby si bola sama sebou, aby si bola bláznivá a taká, ako to v tom momente cítiš.

Buď s niekým, ku komu budeš úprimná a kto bude úprimný k tebe. Buď s niekým, komu môžeš hovoriť tajomstvá a budeš mu veriť. Buď s niekým, pri kom láska nebude len akýsi výmysel, ale tá najkrajšia forma bytia.

“Mi­lo­vať a byť mi­lo­vaný pre mňa zna­mená veľa. Z týchto vecí si vždy tak tro­chu ro­bíme žarty. Ale nie je v sku­toč­nosti všetko, čo v ži­vote ro­bíme iba sna­hou byť o tro­chu viac mi­lo­vaný?” – Pred úsvi­tom

Zobraziť celú galériu (1)
zdroj: unsplash.com

“Nie­kedy veci, ktoré si naj­viac že­láš, sa ne­stanú, a čo ne­ča­káš, sa stane. Ne­viem, nie­kedy stret­neš ti­síc ľudí a ni­jak sa ťa ne­dot­knú. Až príde je­den člo­vek a tvoj ži­vot sa navždy zmení.” – Láska a iné závislosti

Buď s niekým, kto ťa bude počúvať a bude chcieť tráviť s tebou čas. Kto si ťa bude vážiť za to, aká si a komu nebudeš musieť neustále niečo vysvetľovať. Buď s niekým, pri kom sa budeš cítiť v bezpečí a kto ocení tvoje kvality.

Buď s niekým, kto ťa bude podporovať v tvojich snoch a plánoch. Buď s niekým, kto ťa bude rešpektovať a bude chcieť, aby si bola šťastná. Kto nebude sebecký a bude chápať, ak budeš chcieť mať chvíľku pre seba. Kto nebude majetnícky a nebude ťa chcieť mať pod kontrolou.

Buď s niekým, kto bude vedieť, že si preňho skvelá a že aj vďaka tebe sa stal lepším človekom. Buď s niekým, kým si budeš istá a pri kom chceš stráviť svoju budúcnosť. Pri kom sa nebudeš musieť báť odchodu a nevery. Pri kom to bude jednoduché a krásne a pri kom to úsilie bude stáť za to. Buď s niekým, kto to hneď nevzdá a bude sa snažiť o váš vzťah.

Toto sa oplatí čítať

Viac z kategórieDating