Nepripútava sa pretože si uvedomila, že je to nie je dobré. Pútať sa k nesprávnym ľuďom, alebo k veciam, ktoré nie sú pre ňu určené a potom mať strach z toho, že o nich príde.

Nepripútava sa, pretože sa naučila, že nie všetko je tu preto, aby zotrvalo navždy. Niekedy je lepšie nechať určité veci tak. Nechať odísť istých ľudí, ktorí nás držia späť. Vie, že čím viac sa bude snažiť niečo k sebe pripútať, tým väčší strach bude mať o to, že to stratí. A to je zaručená cesta k tomu aby to odplašila preč.

Nepripútava sa, pretože vie, že ľudia prichádzajú a odchádzajú. Nie vždy dodržia svoje sľuby, nie vždy sa vrátia, nie vždy ostanú verní. Nie vždy myslia veci tak ako hovoria. Vie, že keď sa príliš rýchlo na niekoho naviaže, neskončí sa to dobre, rovnako ako vie, že láska niekedy nestačí.

zdroj: unsplash.com