Pomaly sa učím, že je úplne v poriadku dať si pauzu vo vzťahoch. Že niekedy je to povinnosť a my musíme byť chvíľu sami, aby sme pochopili veci, ktoré sme predtým nechápali. Pomaly sa učím, že je potreba dať si pauzu zo života a od ľudí, aby sme načerpali novú energiu, inšpirovali sa a motivovali sa bez toho, aby nám pomáhali iní ľudia.

Vzťahy sú komplikované, pretože ľudia sú komplikovaní. Je ťažké viesť život, v ktorom dokážeš byť neustále šťastná a ľudia ti v tom občas tiež nepomáhajú. Najmä vzťahy z lásky vedia byť riadne komplikované a vedia ťa absolútne vyšťaviť aj z psychického hľadiska. Občas tak zabúdame na to, že si sami zbytočne ubližujeme a doslova sa týrame. A pritom jediné, čo je treba spraviť, že skrátka spomaliť a načerpať potrebnú energiu.

,,Na tomto svete si ne­mô­žete vy­brať, či vám nie­kto ub­líži, ale as­poň do is­tej miery sa mô­žete roz­hod­núť, kto kon­krétne to bude.“ – z filmu Na vine sú hviezdy

Zobraziť celú galériu (2)
zdroj: unsplash.com

Pomaly sa učím, ako milovať znovu, pretože minulé vzťahy ma príliš vyčerpali. Pomaly sa učím, že je potrebné dať si pauzu a pouvažovať o tom, kým vlastne som. Je potrebné povedať si „Ok, stačí, teraz chcem byť sama“, a nie sa len vrhať do vzťahov len preto, lebo sa niekedy cítim osamelo. 

Pomaly sa učím, že ľudia v mojom živote sú buď testom, trestom alebo darom a ja jediné, čo môžem urobiť, je vychutnať si jazdu života a čerpať z nej.

,,Ľu­dia nás opúš­ťajú, alebo nás ne­mi­lujú, alebo nás ne­chápu, alebo my ne­chá­peme ich, a strá­came a zra­ňu­jeme je­den dru­hého.“ – z filmu Pa­pie­rové mestá

Pomaly sa učím, ako znova milovať a púšťať do svojho života ľudí, ktorí len neubližujú. Pomaly sa učím, že chcem byť pre svojho budúceho partnera tým najlepším človekom, no najskôr na to musím prísť sama a pochopiť to.

Prihlasujem do newslettera...

Dostávaj najlepšie novinky z Odzadu

Prihlásením sa do newslettera súhlasíte s podmienkami ochrany súkromia.