Odzadu news

To ráno, ktoré už bude bezomňa

Jeden večer sa rozhodnem. Všetku tú neopätovanú lásku, zo srdca branú energiu vkladanú do teba, láska, na úkor tej mojej, všetku moju radosť aj starosť vzplanujúcu z tvojej prítomnosti...všetko si zoberiem. Nie sme MY, som tu JA pre teba a TY. A ...