Odzadu news

Verona – mesto plné romantiky, ktoré sa oplatí vidieť

Máš chuť na drobný spontánny výlet, ale nevieš kam a ako? Môj jednoznačný tip – Taliansko. Kto nezažil to talianske vykrikovanie a gestikulovanie, fakt, že vojdete do kaviarne 3x2 metre, kde sú najprv 4 ľudia a potom 50 a všetci kričia, kto nevidel p...

Najdôležitejší človek v tvojom živote si ty

Je sobotná noc, kluby a bary sú plné pripitých dievčat hľadajúcich lásku, steroidových kráľov, synáčikov, drog aj vodiek s Red Bullom. Ja ležím sama v posteli a premýšľam nad životom, z každej strany. Taká moja klasická chvíľka plná nekonečného analy...

Dva roky sú všetko, čo potrebuješ

Všetko závisí len od uhľa pohľadu. 2 roky nečin­nosti ubehnú rýchlo a ani si to neuve­do­míš. 2 roky kon­ti­nu­ál­neho, kaž­do­den­ného pri­bli­žo­va­nia sa k cieľu sa zase môžu zdať ako neko­neč­nosť. 2 roky = 24 mesia­cov = 730 dní. Môžu sa ti z...