Padala.

Padala stále hlbšie a hlbšie do zabudnutia s ľahkosťou jesenného lístia, ktoré už nemalo viac síl na to, aby sa udržalo na konári suchého stromu. Snažila sa spomenúť si, čo sa stalo, ale myseľ jej nepracovala tak, ako by chcela. Nedokázala prísť na to, ako sa sem vlastne dostala.

Jej jediná spomienka viedla ďaleko..ďaleko do minulosti, do čias, keď bola ešte šťastná. Snažila sa zachytiť túto myšlienku, koncentrovala sa na ňu tak veľmi ako len mohla…

Zrazu sa jej v mysli začala vynárať známa tvár. Bola to jeho tvár..usmieval sa na ňu. Sústredila sa na jeho čokoládové oči, ktoré mali vďaka slnečným lúčom medový nádych. Cítila z nich lásku, nehu, istotu. Všetko to, čo počas dospievania doma nezažila. Cítila, ako sa jej z toho pohľadu zohrieva pokožka na lícach a nadobúda jemne červenkastý odtieň . Tento pohľad si chcela zapamätať.

Navždy.

zdroj: autorka článku

„Navždy,“ vyslovila nahlas a zreteľne, ale jej pery v skutočnosti nevydali ani hlások. „Navždy..“ chcela zopakovať znovu, ale nedokázala pohnúť ani brvou. Bola ako v tranze.

Keď na neho opätovne upriamila zrak, aby si uložila črty jeho tváre do pamäte, natiahol k nej ruku.

Volal ju.

Chcela sa za ním rozbehnúť, áno ako veľmi chcela. Vykročila pravou nohou a približovala sa k jeho vzdialenej siluete, naťahovala k nemu ruky, ktoré smerovali do láskyplného objatia. Avšak v skutočnosti sa nepohla ani len o milimeter. Stála tam, prikovaná na tom istom mieste.

On medzitým ustúpil o pár krokov od nej a začal sa pomaly vzďaľovať. Cítila, ako jej po líci začali stekať slzy, ktoré jej znemožnili ostré videnie. Odmietala si ich však zotrieť, aby s ním nestratila kontakt ani len na sekundu. Nechcela prísť o túto chvíľu. Nechcela prísť o neho.

Ako sa vzdialenosť medzi nimi prehlbovala, všimla si, že jeho obraz je čoraz bledší a bledší. Nechcela to zažiť znova.

„Prosím nie,“ pomyslela si a dúfala, že jej prosby budú tentoraz vyslyšané. Ale márne. Znovu sa za ňou otočil a ona cítila, že teraz je to poslednýkrát. Usmiala sa na neho a zalialo ju teplo, keď videla iskričky v jeho očiach.

„Navždy,“ zašepkala len pre neho tesne predtým, ako navždy odišiel.

Otvorila oči.

Prihlasujem do newslettera...

Dostávaj najlepšie novinky z Odzadu

Prihlásením sa do newslettera súhlasíte s podmienkami ochrany súkromia.