Nabudúce dobre porozmýšľaj nad tým, či si nechceš nájsť niekoho, kto ocení tvoju hodnotu a kto ťa bude rešpektovať. Nabudúce si vyber muža, pri ktorom sa nebudeš cítiť hlúpo, ale sama sebou.

Nabudúce si vyber muža, ktorý ťa bude podporovať v tom, čo chceš a čo očakávaš od života. Ktorý pochopí, že máš svoju hodnotu a bude ju rešpektovať alebo dokonca posúvať vyššie.

Ni­kdy ne­ho­vor, že si ne­za­slú­žiš viac alebo že ne­máš na viac. Aby si mohla nie­koho úp­rimne mi­lo­vať, naj­skôr mu­síš mi­lo­vať samú seba. Mu­síš si vá­žiť samú seba, svoje ná­zory, po­city a myš­lienky. Mu­síš po­cho­piť, že ty si je­diný člo­vek, ktorý s te­bou bude celý ži­vot. Preto by si mala na sebe pra­co­vať ako na pro­jekte, ktorý by si si mala vá­žiť a ctiť. Mala by si na sebe každý deň pra­co­vať, pl­niť si sny a po­cho­piť isté veci. Len vtedy si mô­žeš nájsť nie­koho, kto bude chá­pať tvoju hod­notu, po­kiaľ ju naj­skôr po­cho­píš sama.

„Myslím, že všetci občas potrebujeme počuť, že na tom dne nie sme sami. A že nakoniec práve tá skúsenosť z nás môže urobiť silného, odvážneho a úžasného človeka.“ – Aware Wolf

zdroj: unsplash.com

Možno čakáš na ten čarovný deň, keď sa niekto s tebou spojí a spozná, kto naozaj si. Možno najprv zachytí iskru v tvojom oku. Možno bude obdivovať tvoje postrehy a hĺbku tvojho ducha. Niekto, kto ti pomôže spojiť všetky body a bude v teba veriť a dá všetkému zmysel. Niekto, kto ti porozumie, kto ťa postaví na nohy a ukáže ti život v celej svojej veľkoleposti. No, tak som tu, aby som ti povedal, že tvoje čakanie sa skončilo. Ten niekto, si ty.

Možno je načase vážiť si seba, keď si neváži niekto iný tvoju hodnotu. Možno je čas si uvedomiť, že pokiaľ ty sebe nedáš hodnotu, nemôžeš čakať, že ti ju dá niekto iný. Postaraj sa o seba, choď na prechádzku, daj si svoje obľúbené jedlo a ak potrebuješ, vyplač sa. Správaj sa k sebe pekne, pretože na konci dňa si všetkým, čo máš.

Prihlasujem do newslettera...

Dostávaj najlepšie novinky z Odzadu

Prihlásením sa do newslettera súhlasíte s podmienkami ochrany súkromia.