Dlho sme po­čú­vali, čo sa nosí, ako sa to má no­siť, ako to kom­bi­no­vať a iné pra­vidlá módy, ktoré vznikli po­čas ro­kov. Te­raz však úplne za­budni na to, že ne­jaké pra­vidlá v móde vô­bec exis­tujú. Tvoj štýl pre­zen­tuje iba teba, preto kašli na to, čo ti iní ho­vo­ria a nos to, čo sa ti páči! Takže hor sa do toho a po­ruš, čo naj­viac „pra­vi­diel“, ktoré mô­žeš.

Ni­kdy ne­kom­bi­nuj drahé a lacné značky

Trendy-Outfit-Idea-with-Floral-Printed-Shorts

foto: pre­tty­de­signs.com

Ak máš drahú ka­belku a su­per sa ti hodí k to­pán­kam, ktoré si si kú­pila vo vý­pre­daji v Tescu, prečo by si to ne­mohla skom­bi­no­vať? Ni­kto ne­vie od­kiaľ máš ktorý kú­sok a pop­ravde ni­koho to nemá ani čo zau­jí­mať.

Iba nízke ženy môžu no­siť pod­pätky

louis roe (1)

foto: ka­teez.co.uk

Všetci vieme, že nohy vy­ze­rajú v pod­pät­koch kraj­šie, tak prečo by malo byť len pri­vi­lé­gium níz­kych diev­čat no­siť pod­pätky?

Iba muži môžu no­siť muž­ské ob­le­če­nie

emmawatsonsuitmain

foto: look.co.uk

Po­čula si už o bo­yf­riend je­ans, nie? Ne­boj sa a choď pre­skú­mať šat­ník tvojho fra­jera alebo brata. Keď sa Ri­hanna alebo Emma Wat­son ne­boja muž­ského ob­leku, prečo by si sa mala ty?

Nízke diev­čatá ne­môžu no­siť dlhé sukne14f22b9307d570b384a4b78709c17a64f6827cfa

foto: minq.com

Stačí len ten správny strih a dobre zvo­lený top. Dlhá sukňa do­káže pekne pre­dĺžiť po­stavu a pri­dať pár ima­gi­nár­nych cen­ti­met­rí­kov.

Ne­nos po­nožky v san­dá­loch

dae21cdd923b96ad5010ec54de2c6f7a

foto: pin­te­rest.com

Keď môžu ses­try Ol­se­nové no­siť po­nožky v san­dá­loch, tak čo v tom bráni tebe? Je to tak po­hodlné a tvoje nôžky budú vždy v teple!

Spodné prádlo je iba do spálne

o4tp15-l-610x610-t+shirt-shorts-high+waisted+short-corset-white-studs-ripped+shorts-lace-denim+shorts-bustier-summer-summerish-summer+outfit-outfit-ripped+jeans-summer+shorts-cutoffs-white+bustier

foto: whe­re­to­get.it

Keď si už ku­pu­ješ pekné spodné prádlo nech­ceš ho aj pat­rične uká­zať svetu? Skom­bi­nuj tvoj kor­zet s oby­čaj­nými čier­nymi rif­ľami a ko­že­nou bun­dou. Bu­deš vy­ze­rať ako sexy diva!

Me­ta­lické veci sa môžu no­siť iba v noci

IMG_2886

foto: flo­ort­je­lo­ves.com

Skom­bi­nuj me­ta­lické kúsky s jed­no­du­chými far­bami a vy­tvor zau­jí­mavú kom­bi­ná­ciu, ktorú si každý všimne. Ne­boj sa ne­bu­deš ako žia­rivá dis­ko­guľa, iba tvoj out­fit bude do­pl­nený o zau­jí­mavý de­tail.

Sva­dobné šaty môžu byť iba bielerBVaGVWIzSGADuesAANyLUgT2Bs248

foto: che­ap­mot­herd­res­ses.com

Je to tvoj veľký deň a ty chceš byť ako krá­ľovná, preto keď raz biela nie je tvoja farba siahni po inej. Be­žová, bledo ru­žová, bledo žltá alebo aj čierna. Ne­ne­chaj si dik­to­vať v čom po­vieš áno mu­žovi tvo­jich snov.

Umelá ko­žu­šina je faux-pasIMG_1465b

foto: what­ve­ro­we­ars.com

Tento trend ni­kdy ani tren­dom ne­mal byť. Dnes ani ne­vieš roz­lí­šiť, či bunda je ko­žená alebo z ume­lej ko­žu­šiny, ale je­diný roz­diel je, že pri jej vý­robe ne­zom­reli ne­vinné stvo­re­nia. Preto umelá ko­žu­šina je tá cesta!

Zdroj: who­what­wear.com

Komentáre