Móda sa jed­no­du­cho vra­cia. V de­väť­de­sia­tych ro­koch boli mód­nym hi­tom a te­raz sa vra­cajú na scénu v oveľa lep­šom pre­ve­dení.

Sta­čilo, aby si ich pod pa­lec zo­brali sve­toví módni dik­tá­tori ako na­prí­klad Dolce&Ga­banna alebo Ale­xan­der McQu­een. Sama si už dl­h­šiu dobu vší­mam ob­chody, kde vo vý­kla­doch sa skoro vždy nájde fi­gu­rína, ktorá má práve do svojho out­fitu za­ra­denú aj spo­mí­nanú ľad­vinku. Ak ťa ne­baví stále no­siť ka­belku a kon­tro­lo­vať, či si ju nie­kde ná­ho­dou ne­za­budla.

Trendy a po­hodlná ľad­vinka okolo pása je ten naj­lepší spô­sob, kde ti stačí zo­brať iba mo­bil, kľúče, pe­ňa­ženku a vy­ra­ziť do ulíc. Ďal­šou mož­nos­ťou je pre­ho­diť si cez ra­meno, na oz­dobu či no­siť ju vzadu na chrbte. Skrátka, voľba je na vás. A na­vyše s ňou bu­deš ur­čite vy­ze­rať štý­lovo. Dnes už ľad­vinka ne­patrí do „mód­neho pekla“, ale práve na­opak. Ak chceš aj ty ísť s do­bou, dr­žať krok a byť v móde ako doma, ľad­vinka ti roz­hodne ne­smie chý­bať. V dneš­nej dobe sa čo­raz viac sve­to­vých ná­vrhá­rov a mód­nych do­mov pre­teká v tom, kto vy­tvorí zau­jí­ma­vej­šiu a prak­tic­kej­šiu ľad­vinku tak, aby ňou zau­jali čo naj­viac in­flu­en­ce­riek, ktoré sa s nimi ne­pres­tá­vajú uka­zo­vať ani na ins­ta­grame.

Exis­tuje nie­koľko tva­rov a vzo­rov pre stre­et­wear. Ur­čite nie je jed­no­du­ché si správne zvo­liť farbu, veľ­kosť a hlavne ju správne skom­bi­no­vať do out­fitu. Ale my z Od­zadu ti pri­ná­šame pár ty­pov. 

Stále ešte ne­vieš či no­siť alebo ne­no­siť ľad­vinku?

Ľad­vinky si za­mi­lo­vali aj známe slo­ven­ské fas­hi­onis­tky

View this post on Ins­ta­gram

Dobre, tak sa teda este vratme k tej fia­lo­vej💜, co je akoze far­bou roka a par ludi sa uz na nu oso­pilo, ze vlastne ani nie je far­bou roka a ona te­raz ne­vie, ci sa hr­dit tymto ti­tu­lom, alebo to v ti­chosti a ne­na­padne vzdat🤷🏼‍♀️…kaz­do­padne je mys­tilcka a tak trosku ne­vsedna, uputa po­hlad, to sa jej upriet neda. …a ja som sa prave preto roz­hodla, dat jej este sancu. Ke­dze som si do­te­raz mys­lela, ze ja fia­lovu viem lu­bit iba na ma­lych plo­chach ci do­pl­n­koch. A mam fia­love saty☝🏼. Mi­mo­cho­dom, se­ka­covy ulo­vok, lebo na­ku­pu­jeme s roz­umom, as­pon po­lo­vic­nym😃. No a mne sa pa­cia, inak by som si ich ne­dala i keby su vo farbe sto­ro­cia po­cho­pi­telne. a co vy a tato farba? . . . . #fas­hi­onb­log #fas­hi­onb­log­ger #slo­vakb­log­ger #blog­gersre #som­fas­hi­onista #blo­ger­kyczsk #jan­ka­hairs­ty­list #ja­nahb­log

A post sha­red by jan­ka­hairs­ty­list (@ja­nah_blog) on

Komentáre