Pexels/Joshua Rawson-Harris

Určite si pamätáš na tie časy, kedy sme sa museli naučiť niektoré z veršov a pekne krásne ich v škole odrecitovať. Tak dnes sa môžeš do tých čias aspoň na malú chvíľku vrátiť a pokúsiť sa dokončiť pokračovanie veršov známych slovenských básní.

Kukučín či Chalupka? Zisti, či si pamätáš legendárne verše. Ak sa nájde niečo, čo nebudeš vedieť, žiadny stres. Využi aj intuíciu, ktorá ti našepká, čo by mohla by správna odpoveď!

Samo Chalupka "Mor ho": Zleteli orly z Tatry, tiahnu na podolia, ponad vysoké hory, ponad rovné polia;...

Správne! Nesprávne!

Ľudovít Štúr "Uvítanie": Už sa Tatra stará pred očima väží, to moje rodisko v jej údolí leží...

Správne! Nesprávne!

Ján Smrek "Básnik a žena": Hľa, všetko pokrýva sneh rúškom zimy, ženy a panny svieže, rudolíce...

Správne! Nesprávne!

P. O. Hviezdoslav "Krvavé sonety": A národ oboril sa na národ s úmyslom vraždy, s besom skaziteľa...

Správne! Nesprávne!

Ľubomír Feldek "Báseň na obranu detí": Po trotoároch ľahké jazdy dupú-ponáhľajú sa kancelárske sily...

Správne! Nesprávne!

Ján Kollár "Slávy dcéra": Horší nežli divé války, hromu, ohně divejší,...

Správne! Nesprávne!

Toto sa oplatí čítať

Viac z kategórieKvízy