Tak ako svet ovládol ži­votný štýl „Mi­ni­ma­liz­mus“, už nejaký ten rok sa do pop­re­dia do­stáva štýl „Hygge“. Dáni sú vraj najšťastnejší ľudia na svete aj vďaka nemu. Čo to vlastne to hygge? Toto slovo pochádza z dánčiny a v slovenčine neexistuje jeho doslovný preklad.

V Dán­sku ľu­dia ve­dome vy­tvá­rajú hygge prak­ticky každý deň. Je to pre nich bežný spô­sob ži­vota, no ne­po­va­žujú ho za sa­moz­rej­mosť. Naj­čas­tej­šie ho spá­jajú s prí­jem­nou ru­ti­nou a kaž­do­den­nými ri­tu­álmi, ako je na­prí­klad za­pá­le­nie sviečky pri ve­čer­nom stole pred jed­lom. Hygge pred­sta­vuje kon­krétne aj ab­s­traktné čin­nosti a na­chá­dza sa na prie­seč­níku me­dzi ma­te­riál­nym a sym­bo­lic­kým sve­tom. Aj tá najz­vy­čaj­nej­šia vec má moc vy­vo­lať po­cit po­hody a pri­ho­vára sa nášmu srdcu hygge ja­zy­kom.

Zobraziť celú galériu (3)
zdroj: weheartit.com

Skoré rána. Dlhé svetre. Skvelé knihy. Horúci čaj.

Severania preferujú pohyb na čerstvom vzduchu a milujú výlety do prírody. Les je pre nich druhým domovom. Taktiež milujú čítanie kníh pri kozube s dobrou šálkou kávy alebo čaju. Švédi patria medzi najväčších spotrebiteľov kávy na svete a hneď za nimi nasledujú Fíni. K tomu si doprajú sladký škoricový koláč a užívajú si siestu zvanú „fika“, ktorá je podľa nich esenciou celého Hygge štýlu. Taktiež milujú dlhé obedy či večere, kedy sa len tak rozprávajú medzi sebou a užívajú si jedlo, na ktorého prípravu sa veľmi tešia. Ak si severan zmyslí, že chce čokoládu, dá si ju. V tomto sa skutočne neobmedzujú a tak, ako milujú aj zdravé jedlo, nepohrdnú rôznymi maškrtami.

Ako si môžeš ty vytvoriť doma hygge atmosféru?
  • Odborníci na hygge odporúčajú, že niekedy si stačí v rámci domu vytvoriť svoj útulný „hygge“ kútik, kde sa cítiš príjemne.
  • Severania sú síce veľkí minimalisti, no útulnosť ich domov dotvárajú rôzne deky, vankúše a rastliny. Jednoducho milujú priestor, v ktorom sa cítia dobre.
  • Ich domovy sú vždy plné svetla, no to vďaka sviečkam. Severania milujú sviečky, ktoré voňajú a vytvárajú čaro domova.
  • Dopraj si pyžamo alebo domáci úbor, v ktorom sa cítiš skutočne pohodlne a sama sebou. Ver mi, že aj to je dôležité, ako dobre sa cítiš vo svojom oblečení doma.

Zobraziť celú galériu (3)
zdroj: weheartit.com

Ako teda žiť podľa štýlu Hygge? Nie je to len o knihe, ktorú si kúpiš. Je to o akomsi prístupe k životu, kde si uvedomuješ, že hnať sa neustále za peniazmi ti šťastie neprinesie a je dobré, ak hľadáš šťastie práve v maličkostiach, ktoré ti vytvárajú deň.

Na záver pridávam pár webov a instagramov, ktoré ťa môžu inšpirovať na tvojej ceste k „hygge životu“.

hyg­ge­house.com

hel­lo­hygge.com

sim­ply­da­nish­li­ving.com

@hyggelife

@ursula_uriarte

@wildlinggirl

Prihlasujem do newslettera...

Dostávaj najlepšie novinky z Odzadu

Prihlásením sa do newslettera súhlasíte s podmienkami ochrany súkromia.