Na Slovensku užíva nejakú formu antikoncepcie každá piata žena v reprodukčnom veku a hormonálnu antikoncepciu len 10,3 % žien. Tento počet je výrazne nižší oproti ženám z vyspelých krajín, ako je Nemecko, Švajčiarsko, Škandinávia, Holandsko či dokonca Česká republika – tam užíva antikoncepciu v období plodnosti od 60 do 80 % žien.

Odborníci sa v rámci edukačnej kampane zhodujú, že za poklesom užívania hormonálnej antikoncepcie na Slovensku treba vidieť najmä strach či šírenie informácií z neoverených zdrojov.

Aj na tieto fakty sa snažia v rámci edukačnej kampane Na rovinu o hormonálnej antikoncepcii poukázať najväčšie odborné kapacity. Kampaň prebieha pod záštitou Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti a Slovenskej endokrinologickej spoločnosti.

Čo stojí za poklesom užívateliek hormonálnej antikoncepcie?

Za poklesom užívania stojí vytváranie akéhosi strachu z hormónov v antikoncepcii verejnosťou, nespomínajú sa jej pozitíva a príčinou môžu byť aj religiózne dôvody. Finančná pomoc zo strany štátu by bola určite prínosom, najmä pre mladé ženy. Mýty, ktoré často nie sú odborne podložené, sa vo väčšine prípadov šíria najrýchlejšie,“ ozrejmuje situáciu docent Martin Redecha.

Odborníci sa snažia ženy ubezpečiť, že strach z hormonálnej antikoncepcie už viac nie je na mieste. Hormóny v prípravkoch sú svojím chemickým zložením podobné ženským hormónom. Ich vzájomný pomer je niekedy dokonca výhodnejší než v prirodzenom cykle, a tak môže mať užívanie HAK na zdravie ženy naopak priaznivý vplyv.

V súčasnosti je podľa odporúčaní WHO (2015) aj iných odborných spoločností gestagénová antikoncepcia  veľmi bezpečná a má len málo kontraindikácií, ktoré limitujú jej použitie.

zdroj: Tlačová správa/Na rovinu o hormonálnej antikoncepcii

HAK je na trhu už viac ako 60 rokov

Súčasná antikoncepcia obsahuje rádovo nižšie dávky hormónov ako tie pred šesťdesiatimi rokmi. Vývoj stále napreduje a má za úlohu dosiahnuť maximálny antikoncepčný efekt za použitia čo najnižšej dávky hormónov, s minimálnymi nežiadúcimi účinkami.

Jedným z cieľov moderného vývoja je absencia estrogénovej zložky v tablete. Jeho prítomnosť môže u niektorých žien spôsobovať nežiadúce vedľajšie účinky.

Antikoncepcia môže znižovať riziko rakoviny

Prínosy hormonálnej antikoncepcie výrazne prevyšujú jej možné riziká. Primárnym účelom stále zostáva ochrana pred nechceným tehotenstvom. Ďalšími benefitmi sú ochrana pred mimomaternicovým otehotnením, stabilizácia hladiny hormónov či pomoc pri problémoch s menštruačným cyklom.

Používanie HAK znižuje riziko anémie z nedostatku železa. Podľa odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je možné užívanie jednozložkovej tabletovej antikoncepcie u žien s anémiou alebo s históriou anémie.

Okrem vyššie spomenutých benefitov poskytuje pravidelné užívanie HAK tiež ochranu pred niektorými druhmi rakoviny. Znižuje riziko rakoviny endometria (sliznica maternice), ktoré klesá už po ročnom užívaní tabletiek (až o 20 %) a po 4 rokoch dokonca o 50 %. Výhodou je, že ochranný vplyv pretrváva dlhodobo aj po vysadení tabletiek. Znižuje tiež riziko rakoviny vaječníkov o 40 %.

Pri predpise je dôležité vedieť rodinnú aj osobnú anamnézu pacientky, kvôli možným kontraindikáciám zo strany estrogénovej zložky. Ak sú informácie neúplné, resp. zamlčané, môže to byť problém a kombinovaná HAK s estrogénom môže pre takúto ženu znamenať určité riziko.

zdroj: Pexels/MART PRODUCTION

Obava z tromboembolickej príhody pri užívaní antikoncepcie

Moderná antikoncepcia vie byť bezpečná, aby nespôsobovala iné zdravotné komplikácie. „Podľa Európskej liekovej agentúry (EMA) je výskyt žilového tromboembolizmu (VTE) u 2 z 10 000 žien, ktoré neužívajú HAK. U užívateliek kombinovanej hormonálnej antikoncepcie (závisí od typu gestagénu) je toto číslo od 5 do 12 prípadov z 10 000 žien. U užívateliek jednozložkovej antikoncepcie bez estrogénu je to číslo porovnateľné s neužívateľkami.

Samozrejme, na počiatku užívania je potrebné počítať s úvodným obdobím „zvykania si“. Organizmus každej ženy je individuálny a môže inak reagovať na nové podmienky a prítomnosť hormónu. Doba adaptácie na určitý prípravok HAK je aspoň tri mesiace – skôr nemá význam hodnotiť a vysadzovať či meniť liek za iný. Ak však má žena akékoľvek pochybnosti, je potrebné kontaktovať svojho lekára.

Núdzová antikoncepcia by mala byť len núdzovým riešením

Informovanosť o se*uálnom zdraví, se*uálne prenosných chorobách a plánovaní rodičovstva je u mladých dievčat nedostatočná. Dievčatá sa informácie dozvedajú na internetových diskusných fórach alebo od kamarátok a sú často mylné a zavádzajúce. Aj kvôli tomu mnohokrát nenavštevujú gynekologické ambulancie a v prípade nechráneného pohlavného styku využijú radšej núdzovú antikoncepciu, ktorá je voľnopredajná.

Núdzová antikoncepcia nie je vhodná na pravidelné užívanie, pretože obsahuje väčšiu jednorazovú dávku hormónov. Slúži ženám s veľmi ojedinelým alebo náhodným pohlavným stykom – preto sa jej hovorí aj urgentná antikoncepcia. Opakovaným použitím môže vzniknúť dysbalans menštruačného cyklu a možné ďalšie zdravotné dopady. V týchto prípadoch by bolo rozumnejšie pravidelné užívanie hormonálnej antikoncepcie.

Zdroj: Tlačová správa/Na rovinu o hormonálnej antikoncepcii

Prihlasujem do newslettera...

Dostávaj najlepšie novinky z Odzadu

Prihlásením sa do newslettera súhlasíte s podmienkami ochrany súkromia.