Flirtujete? A nevravte, že to neviete. Každý to vie, každý to robí a každý svojím spôsobom, no flirtujeme všetci.

Ťažkosti nám robí zistiť, či aj s nami niekto flirtuje. Niekedy je to zjavné, no väčšinou sme na pochybách, pretože sa nám ťažko rozlišuje, či ide len o priateľské podpichovanie alebo o niečo viac. Možno práve preto sa koketovaním začali zaoberať aj vedci. Či prišli na niečo prevratné, to už posúďte sami…

Štúdie na túto tému sa ujal Dr. Jeffrey Hall, odborník na komunikáciu, ktorý operoval s tým, že spôsob, akým sa k iným verbálne i neverbálne správame, vychádza primárne zo sympatií a neskôr sa odvíja aj od toho, na čo sa tieto sympatie premenia. Podľa výskumných zistení Dr. Halla existuje nie jeden, ale rovno 4 spôsoby flirtu. Konkrétne sú to:

  • Fyzický
  • Tradičný
  • Bezprostredný
  • Zdvorilý
Unsplash.com/Joanna Nix

Hovorí vám to niečo? Nie je nám to až také cudzie, ako to pôsobí, keď je to takto odborne napísané. Každý z týchto spôsobov, sa spája so špecifickým spôsobom správania sa a práve štýl, akým niekto flirtuje prezrádza o ňom jeho motiváciu, prečo vôbec koketuje.

Prv, než vám o tom prezradíme viac, vám krátko opíšeme, ako výskum na túto tému vyzeral. Účastníkmi výskumu boli ľudia, ktorí sa predtým nepoznali a ich úlohou bolo komunikovať s neznámym človekom po dobu 10 minút. Sedeli v útulnej miestnosti, v kreslách, a mali k dispozícii niekoľko kartičiek s otázkami, ktoré tomu druhému mohli položiť, aby ho lepšie spoznali a aby rozhovor neviazol.

Každá osoba si poznačila, ako je jej ten druhý sympatický a počas celého rozhovoru sa pozorovatelia, schovaní za sklom v druhej miestnosti, snažili rozlúštiť reč tela oboch účastníkov. Medzi klasické prejavy obranného, či skôr hanblivého správania patrilo hranie sa s objektmi, prekríženie nôh, prikyvovanie či mierne zhrbenie sa smerom dopredu.

Ženy, ktoré používali bezprostredný typ flirtovania sa častejšie smiali a usmievali, sústredili sa na to, čo im ten druhý hovorí, boli otvorené a prezradili o sebe aj osobnejšie informácie. Okrem toho boli zhovievavejšie a viac sa snažili, aby rozhovor neustával.

Unsplash.com/Soroush Karimi

Muži, ktorí koketovali tradičným spôsobom, väčšinou sedeli v otvorenej pozícii a naklonení dopredu. Naopak, ženy sa správali nenápadnejšie, ako tie, ktoré využívali bezprostredný typ. Menej sa odhaľovali, no častejšie ukazovali zápästia a otvorené dlane.

Najzjavnejší spôsob flirtovania bol podľa Dr. Halla ten zdvorilý, čo nie je až také prekvapujúce. Zdvorilosť a dodržiavanie istých konvencií predsa ľahko odhalí ktokoľvek. Fyzické vzdialenosti sú v tomto prípade väčšie, nechýba opieranie sa o stoličku či kreslo, prípadne prekríženie nôh u dám. Mnohí ho používajú aj na začiatok, keď druhú osobu ešte dosť nepoznajú. Je zaujímavé, že zdvorilé koketovanie je príťažlivé, a to najmä pre ženy.

zdroj: Young couple making love in bed. Focus on hand
unsplash.com

Tí, ktorí využívali fyzický spôsob, to mali v danej situácii o čosi náročnejšie, keďže sedeli a medzi nimi a tým druhým, bol konferenčný stolík. Tým pádom nemohli prejaviť svoj záujem do takej miery, do akej by možno chceli. Ich prirodzené prostredie je totiž nočný klub alebo párty a preto sa nie je čo čudovať, že v oficiálnejších situáciách mali ťažkosti.

Záver, ktorým Dr. Hall zhrnul svoj výskum, je asi najzaujímavejší. Ľahko zistíme, kto s kým flirtuje, keď sme v roli pozorovateľa a nerobí nám problém ani prísť na to, že o nás niekto nemá záujem. Ťažkosti nám robí, keď máme prísť na to, či o nás niekto záujem má, a to aj preto, že každý z nás využíva iný spôsob flirtu a nie všetky sú také zjavné. Je predsa milión spôsobov, ako dať niekomu najavo, že je nám sympatický.

zdroj: spring

Prihlasujem do newslettera...

Dostávaj najlepšie novinky z Odzadu

Prihlásením sa do newslettera súhlasíte s podmienkami ochrany súkromia.