Zo­berú spa­cie vaky a uží­vajú si noc pod ho­lým ne­bom.

Reč je o slo­ven­skom páre, ktorý sám seba de­fi­nuje ako “Pár zá­vislý na ho­rách“. Pre­bú­dzajú sa spolu s vý­cho­dom slnka a sem tam spra­via ne­jakú fotku.

Si­mon Tr­nka je to­tižto pro­fe­si­onálny fo­to­graf a tak sa spo­ločne mô­žeme po­zrieť na to, aké sce­né­rie im slo­ven­ská prí­roda po­núkla.

12487251_966789616709347_179495479214111759_o-570fb6766b6ab__880
12983974_1012856205436021_4813902459247150115_o-570fb649da74a__880
1498810_997171310337844_3035851756393219533_o-570fb6847dbb7__880
10623675_997171737004468_4524741279607588189_o-570fb68a3302b__880
12304137_940444092677233_3391042082955027249_o-570fb6a335c79__880
12419299_974480795940229_7193328591276938768_o-570fb67b18b7e__880

12961210_1012856462102662_3772238563879520474_o-570fb64556a1f__880
12307513_940461979342111_8528547245170786189_o-570fb6a76aa79__880
12719496_997171887004453_2415129357462762286_o-570fb6d2a96cd__880
12976759_1012855908769384_275898494626090992_o-570fb65015fd4__880
We-are-dating-on-the-tops-of-the-mountains-570fc02e411e2__880
We-are-dating-on-the-tops-of-the-mountains-570fcc72e343a__880
We-are-dating-on-the-tops-of-the-mountains-570fcc697ea07__880
12363149_949257341795908_7808892520529381592_o-570fb6b4d9e96__880
12695000_974473932607582_782575250405521728_o-570fb6c72ff17__880
12716276_974473455940963_7967708502236453955_o-570fb6ca27e56__880
We-are-dating-on-the-tops-of-the-mountains-570fc03703327__880
10580790_952409318147377_1035092427679449766_o-570fb6baa0f04__880
12473813_997171720337803_361496726269951103_o-570fb63ba3a79__880
12719183_1005445816177060_5096409477326116825_o-570fb696efca0__880
We-are-dating-on-the-tops-of-the-mountains-570fbd43da0d4__880
12916779_1012856235436018_7466514195592219599_o-570fb67fe6eea__880
10258835_952408991480743_9089143468690129100_o-570fb6c1b8387__880
12615311_966788716709437_5287704714608970562_o-570fb68e22130__880
12657998_974473855940923_7541533295829772191_o-570fb6cf075ba__880
12977031_1012856338769341_8239546195750325020_o-570fb69c35a0a__880
Zdroj: Ve­de­lis­teze.sk, zdroj ti­tul­nej fo­to­gra­fie: Si­mon Tr­nka, zdroj fo­to­gra­fií: Si­mon Tr­nka