Pexels/Monstera

Slovenčinárske kvízy u vás zožali úspech, preto sme si pripravili ďalší. V tých predošlých sme riešili skutočný význam slov, ktoré v komunikácii bežne používame nesprávne a taktiež sme ti pripravili aj diktát, do ktorého bolo treba doplniť správne slová.

Nadviažeme práve na tento kvíz, pretože v slovenčine robíme množstvo chýb, ktoré si často ani neuvedomujeme. Máme tu pre teba zopár chytákov, takže tvojou úlohou bude vybrať správne slová alebo tvary.

Trúfaš si získať plný počet bodov? Ak si na hodinách slovenského jazyka dávala pozor, nebude ti to robiť žiadny problém a tvoja učiteľka by bola na teba určite hrdá.

Je slovo častokrát spisovne správne?

Správne! Nesprávne!

Toto slovo je síce obľúbené, no spisovne správne je často. Prípadne môžeš použiť slová mnohokrát, veľakrát.

Ktorá možnosť slova je správna?

Správne! Nesprávne!

Ide o slovo mužského rodu, ktoré sa však často používa nesprávne. Varianta sa používa v češtine.

Vyber správnu predložku: Idem von ... svojím frajerom.

Správne! Nesprávne!

Z koho/z čoho, s kým/s čím.

Ktorý tvar slova je spisovne správny?

Správne! Nesprávne!

Aj keď existuje slovo téma, slovo tematický je odvodený od tematika, čiže sa používa s krátkym i.

Doplň správne slovo: Tovar je dostupný iba...

Správne! Nesprávne!

Ak použiješ "na predajni" alebo "na e-shope", ide o nesprávne použitie predložky. Ten tovar by sa musel nachádzať fyzicky na streche budovy.

Doplň správne slovo: Ženy si vedia urobiť túto robotu aj...

Správne! Nesprávne!

Pri ženskom rode sa používajú tvary slov s y, napríklad samy, rady, ony.

Doplň správne slovo: Keď prídem domov po práci, chcem mať...

Správne! Nesprávne!

Slová kľud alebo kľudný používame často, no nie sú spisovné.

Vyber správny tvar slova: Z ... začnem kýchať.

Správne! Nesprávne!

Orchidea sa skloňuje podľa vzoru idea. V genitíve sa používa y, no v lokáli je i (o orchidei).

Ktorá možnosť je napísaná správne?

Správne! Nesprávne!

Slovo euro je potrebné skloňovať, takže správne by to boli 4 eurá alebo 5,4 eur.

Ktoré z týchto dvoch slov je spisovné?

Správne! Nesprávne!

Dávala si na slovenčine POZOR? Vyber spisovne správne slová, ale pozor na CHYTÁKY
Ups, slovenčina nie je tvoja silná stránka.
Nehľadíš na to, čo je spisovné, ale čo sa používa častejšie. Mala by si to napraviť.
Na niektorých hodinách si asi chýbala.
Väčšinu vecí ovládaš, ale máš aj nejaké medzery. Čo tak sa to doučiť?
Slovenčinárka by bola na teba hrdá.
Slovenský jazyk ovládaš veľmi dobre a len veľmi zriedka urobíš chybu. Však si mala čisté jednotky?

Toto sa oplatí čítať

Viac z kategórieKvízy