Grape fes­ti­val máme za se­bou a tak môžme tento ví­kend už len hod­no­tiť. My najmä z fas­hion hľa­diska, keďže sme ti pri­niesli články o naj­lep­ších out­fi­toch z jed­not­li­vých dní. Te­raz sa však po­zrieme na to, ako sa na fes­ti­val ob­liekli chlapi! 

Tí sa roz­hodne nez­ľakli kú­pe­ľo­vej témy fes­ti­valu a tak sme na nich mohli vi­dieť naj­rôz­nej­šie kre­ácie. Z via­ce­rých out­fi­tov je jasné, že aj chlapi mi­lujú módu a do­kážu sa pred­viesť. Nie­ktorí sú za každú srandu a tému pekne do­dr­žali. Tak čo, ako sa ti páči tento vý­ber? Ne­za­budni si po­zrieť aj tie naj­lep­šie out­fity z piatka a so­boty!

GRAPE mood

A post sha­red by RA­DO­VAN TLAS­KAL (@rdkvnx) on

Grape fes­ti­val #grape

A post sha­red by Kubko Ko­zár (@kub­ko­ko­zar) on

#sla­vic­squat #ins­tas­pam

A post sha­red by Janko Hrasko (@ti­mot­hy­li­ke­ness) on

Ju­hoška 2018 #gra­pe­fes­ti­val

A post sha­red by Kiav­čin (@ka­fob­re­a­dwith­buddr) on

#gra­pe­fes­ti­val #grape2018

A post sha­red by Adam Kr. (@za­fa­rano) on

#grape #gra­pe­fes­ti­val 2018

A post sha­red by Tino | Mar­tin Mach (@mar­tin­mach) on

Komentáre