Sex/Dating

Život po tom, ako ho spoznala…

Bola sama na všetko. Bola len jedna z mnohých, ktoré tomu podľahli. Jedno, druhé sklamanie v láske, v živote, v ľuďoch. Snívanie vystriedal alkohol a iné neduhy...