Life

Ži tu a teraz

Je smiešne ako si my ľudia plánujeme svoj život v predstihu. Snažíme sa urobiť všetko podľa plánu, ako by sme presne vedeli, že naše životy budú mať vtedy úspec...