Life

Som silná, ale unavená

Som žena. Som náladová, som skromná, som nežná, som opatrná, som úprimná, som citlivá, som priateľská, som zamilovaná, som empatická a som silná. A taktiež som ...