Life

Som sama sebou – ženou

Zamýšľam sa, čo to znamená byť ženou? Opak mužského pohlavia z biologického hľadiska. Žena je dospelé dievča. Cítime sa však všetky naozaj ženami? Slovo žena je...

Chyby nás posúvajú vpred

V živote urobíš množstvo chýb, ktoré si neustále vyčítaš. Často myslíš na to, čo by sa stalo, keby si veci urobila inak. Premýšľaš nad budúcnosťou a zabúdaš na ...

Neboj sa neúspechu

„Vedomie, že jedného dňa zomriem, sa stalo najdôležitejším nástrojom, ktorý mi pomáhal robiť ťažké životné rozhodnutia. Pretože skoro všetko – všetky očakávania...