Pretože túžba zostať je väčšia než možnosť odísť.

Odísť, to dokáže každý. Je to totiž to najjednoduchšie, čo nám život ponúka. Zdvihnúť sa a zamávať na rozlúčku. Vyhnúť sa úprimnému pohľadu do očí a len so sklonenou tvárou zamrmlať „prepáč“. A utekať. Viac sa neotočiť za tým, čo bolo. Neobzerať sa späť. Nepozerať si pod nohy, ale rovno pred seba. A presne tak to väčšina z nás robí, keď má strach. Keď má pocit, že niet iného východiska. Jednoducho ujde. Pred láskou, pred šťastím… Za niečím „viac“. Ako keby to ešte šlo…

Ja však zostávam.

zdroj: pinterest.com