Keď sa vonku na je­seň oc­hladí, máme hneď nie­koľko mož­ností na to, aký zvr­šok zvo­liť. Jed­ným z na­job­ľú­be­nej­ších je kar­di­gán.

Kar­di­gán je druh svetra bez za­pí­na­nia a vďač­ným kús­kom v pre­chod­nom ob­dobí. Nie­len, že nás chráni pred zi­mou, ale v kom­bi­ná­cii so správ­nymi kús­kami bude vy­ze­rať tvoj out­fit veľmi štý­lovo. Už čo­skoro tu máme chlad­nej­šie dni, takže tro­cha in­špi­rá­cie ne­zaš­kodí, že?

View this post on Ins­ta­gram

My cur­rent fa­vo­rite dress & car­di­gan combo… these two!😍 This cardi is so per­fect for fall y’all, can’t say enough good things. We­a­ring a small!🖤 also, this @zsupply_ dress is soft as can be and runs TTS! Also we­a­ring a small. // I’m blown away by all of your sweet mes­sa­ges & com­ments to­day.. you girls are THE best re­a­ders I could ever ask for 😭🎉💕 No mes­sage goes un­no­ti­ced! Wor­king on res­pon­ding to you all 😊 / This en­tire out­fit is lin­ked in the @li­ke­tok­now.it app to shop or you can click the link in my bio!! •• http://li­ketk.it/2xhAs #li­ket­kit #LT­Kun­der100 #LBD #Fall­Car­di­gan #Eve­ry­da­yS­tyle #To­ry­Burch

A post sha­red by makayla mcafee (@fas­hi­onab­ly­kay) on

View this post on Ins­ta­gram

✨BLOG­GED✨ fall car­di­gans un­der $75!! This one that I have on is my all time fave so I of course inc­lu­ded it in the post!! The link is in my bio!! 👉🏼 . Also, get you so­me­one that lo­oks at you the way I look at my cof­fee 🤦🏽‍♀️😂 . . . http://li­ketk.it/2xkMN #li­ket­kit @li­ke­tok­now.it #LTK­xMFW #LTK­xPFW #LTK­xLFW #LTKx­NYFW #LTK­fa­mily @li­ke­tok­now.it.europe @li­ke­tok­now.it.bra­sil @li­ke­tok­now.it.fa­mily @li­ke­tok­now.it.home #fall­car­di­gan #car­di­gans #car­di­gans #ne­wb­log­post #ne­wb­log­pos­ta­lert #ne­wpost #ne­wpos­ta­lert #ne­wpo­stup #blog­post #blog­pos­ta­lert #fas­hi­onb­log­post #fas­hi­onb­log­gers #fas­hi­onb­log­gers­tyle #ur­ba­nout­fit­ters #blog­ger­ba­bes #blog­ger­babe #igs­ty­leb­log­ger #nor­dy­girl #oot­dwatch #fal­lo­otd #fall­fas­hion #fal­lout­fits #out­fi­tins­pi­ra­ti­ons #shopt­his­look #rsb­log­gers

A post sha­red by Meg Mo­ran (@megg_mo­rann) on

Komentáre