Bolo to krásne, úplne všetko až do toho okamihu kedy si prestal byť samým sebou a dôležitejšie pre teba bolo čo si mysleli ostatní a nie ty sám. Nebol si sám sebou! Všetko si zahodil kvôli tvojím pokryteckým kamarátom. Celý náš vzťah, ktorý fungoval tak nedokonale dokonalo.

Každý deň sa budím s pocitom, že som to celé pokazila ja. Nedokážem si spomenúť, kedy nastala prvá štrbina, ktorá narušila pevné piliere nášho vzťahu. Možno tam tá štrbina bola hneď na začiatku len sme boli slepí, otupení zamilovanosťou alebo aspoň ja!

zdroj: unsplash.com