Re­a­lita dneš­ného sveta v sebe ukrýva mnoho klam­stiev a fa­loš­ných hier. Presne to vie aj ta­lian­sky ume­lec, Marco Melg­rati, ktorý sa snaží po­mo­cou tref­ných kre­sieb ilus­tro­vať krutú sku­toč­nosť po­sled­ných dní…
Po­zri sa na tie naj­lep­šie. 

#1

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (17)
zdroj: bo­red­panda.com

#2

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (17)
zdroj: bo­red­panda.com

#3

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (17)
zdroj: bo­red­panda.com

#4

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (17)
zdroj: bo­red­panda.com

#5

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (17)
zdroj: bo­red­panda.com

#6

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (17)
zdroj: bo­red­panda.com

#7

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (17)
zdroj: bo­red­panda.com

#8

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (17)
zdroj: bo­red­panda.com

#9

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (17)
zdroj: bo­red­panda.com

#10

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (17)
zdroj: bo­red­panda.com

#11

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (17)
zdroj: bo­red­panda.com

#12

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (17)
zdroj: bo­red­panda.com

#12

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (17)
zdroj: bo­red­panda.com

#13

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (17)
zdroj: bo­red­panda.com

#14

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (17)
zdroj: bo­red­panda.com

#15

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (17)
zdroj: bo­red­panda.com

#16

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (17)
zdroj: bo­red­panda.com

Zdroj: bo­red­panda.com

Komentáre