Radka Bologová

Keď žena dospieva bez otca

... je to akoby búrka prišla bez dažďa. Proste ťažké a nemožné.  ... je to ako keby sa vám do srdca spravila veľká diera, ktorú zacelí jedine on.  ... je ...

Prosím, nevzdávaj sa

Dievča, čo to robíš? Vidím ťa. Si utrápená. Máš slzy v očiach a stratili svoj jas. Tvoja tvár je unavená, takisto aj duša a úsmev ťa bolí. Prečo? Prečo si to...