Radka Bologová

Si krásna taká, aká si

My ženy. Občas sme náladové, občas sme znudené našimi životmi, občas sme šialené, ale pamätaj, že sme vždy krásne.  Milé žieňa, ak toto čítaš, uvedom si svoj...