Miška
Nemôžeme si vybrať našu DNA, typ našej postavy, miesto na časovej osy, ktorú v histórii vyplníme, okolnosti za akých sa narodíme a výzvy, ktoré na nás čakajú. Ale nemyslím si, že si nemôžem vybrať akým druhom ženy sa stanem.