Najčítanejšie články

Čo dokážu slová

Pamätáš si to dievča, ktorému si sa na základnej škole smiala, že má veľký zadok? To dievča sa po štyroch rokoch pýta samej seba, kde vznikla tá nenávisť k jej ...

Všetky články

List romantikovi, ktorý je v tebe

Buď romantik. Viem, že to máš v krvi a pustil si to na povrch už mnohokrát. Len pár dní, prosím... Sľubujem, že potom už budem opäť divoká a sršiaca sarkazmom. ...